Směnka

Směnka je převoditelný cenný papír. Z tohoto cenného papíru vyplývá závazek zaplatit majiteli směnky v určité době a na určitém místě směnečnou sumu (dlužnou částku).

Vydávání a používání směnky se řídí směnečným a šekovým zákonem. Směnku mohou vystavit a používat jak podnikatelé, tak i občané. Vystavení směnky není vázáno na žádné potvrzení státní nebo nestátní instituce - je tedy velmi operativní.

Směnka se často používá jako zástava při úvěrech, je možné jí ručit za určitou obchodní transakci.

Směnka - hlavní náležitosti