Směnka

Směnka je převoditelný cenný papír. Z tohoto cenného papíru vyplývá závazek zaplatit majiteli směnky v určité době a na určitém místě směnečnou sumu (dlužnou částku).

Vydávání a používání směnky se řídí směnečným a šekovým zákonem. Směnku mohou vystavit a používat jak podnikatelé, tak i občané. Vystavení směnky není vázáno na žádné potvrzení státní nebo nestátní instituce - je tedy velmi operativní.

Směnka se často používá jako zástava při úvěrech, je možné jí ručit za určitou obchodní transakci.

Směnka - hlavní náležitosti

  • označení v textu, že se jedná o směnku
  • příkaz zaplatit určitou finanční sumu (uvedeno slovy i čísly)
  • jméno toho, kdo má platit, identifikační údaje
  • informace o splatnosti (kdy má být směnka zaplacena)
  • adresa místa, kde má být placeno
  • jméno toho, komu má být placeno
  • datum a místo vystavení směnky
  • podpisy
  • popis postihu při neplacení